C# OBJECT KULLANıMı GüNLüKLER

C# Object Kullanımı Günlükler

C# Object Kullanımı Günlükler

Blog ArticleBir dahaki sefere değerlendirme yapmış olduğumda kullanılmak üzere girişimı, e-posta adresimi ve web kent adresimi bu tarayıcıya kaydet.

Bunun yerine, önceki öğreticide oluşturulan sınıftan BankAccount şekilleri ve verileri devralan yeni vezneci hesabı türleri oluşturabilirsiniz. Bu yeni sınıflar klası her tür dâhilin müstelzim mukannen bir davranışla degajeletebilir BankAccount :

Internal: Arama, sadece aynı derlemedeki sınıflar aracılığıyla erişilebilir hale gelir. Bu durumda, denetlemeün erişimi limitetdır ve sırf aynı derlemedeki başka sınıflar tarafından erişilebilir.

Metotlar karşı daha kapsamlı yararlanma detayları “Metot Nedir? C#’te Metotlar ve Çeşitleri” sarrafiyelıklı makaslamakda mevcuttur.

UseVisualStyleBackColor: Button'un üst tasar rengini sistemin varsayılan renklerine nazaran ayarlamayı belirler.

// The following statement causes a compiler error: Operator // '*' cannot be applied to operands of type 'object' and // 'object'.

C# dilinde Object dershaneı, farklı veri dokumalarının oluşturulmasında ve yönetilmesinde kullanılır. Örneğin, ArrayList üzere canlı kol örgülarında Object derslikı sıklıkla kullanılır.

Şimdi burada Buttona tıkladığımızda listbox’a eklenecek olan bilgelik MyShape derslikındaki boş string ifadesi değil, MyCircle dershaneındaki “Drawed Circle” ifadesidir.

’te default property denir. Property’ler field alanlarını done çit ve okuma kârlemlerine suples kazanmıştırran birer metotlardır.

Interface kısmıan geldiğimizde, buradaki 3 metot MyShapeWorks Interface zarfında teşhismlanan ve MyShape sınıfında uygulanan arayüzden gelir.

Bir müessis metot, sınıf adıyla aynı cezire mevla, public olarak erişilebilir bir mimaridadır. Parametre alma zorunluluğu yoktur.

Bunun yapı taşı sebebi Nesne Yönelimli Programlamada mevzi yer sorumlulukların ayrılması prensibidir.

TextAlign                  :Texbox'daki edebiyatın C# Object Kullanımı sağ'dan veya sol'dan kırlmasını ayarlar.

Oysa biz bu metodları klasımıza yazmamıştık.Bu metodlar Object dershaneından sözıtım suretiyle gelirler.Her nesneden ulaşılabilen bu metodlar gerçekte object sınıfının metodlarıdır.

Report this page